Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman

Psycholoog Bruce #Tuckman onderzocht in 1965 ongeveer vijftig onderzoeken naar de ontwikkeling van team in het midden van de jaren zestig en maakte een synthese van hun overeenkomsten. Dit leidde tot een van de meest gebruikte modellen van #groepsontwikkeling. Bij #BandBuilding doorlopen we al deze fases en staan bij een aantal van de kenmerken hiervan stil.


#Forming (Vorming): Teamleden maken kennis met elkaar en met de taakstelling. Basisregels worden vastgesteld en teamleden zijn nog vreemden voor elkaar. Kenmerken:

 • Onduidelijke doelstellingen,
 • Niet-betrokkenheid,
 • Gebrek aan toewijding,
 • Verwarring,
 • Een laag moreel,
 • Verborgen gevoelens,
 • Slecht luisteren, enz.

Muziek breekt het ijs gemakkelijk. De aandacht wordt gemakkelijk gefocust op één gemeenschappelijk onderwerp. Muziek verbindt ook, zeker als er een geemschappelijke muzieksmaak heert, maar ook als de smaken verschillen, opent het een platform voor discussie. Een mizikale teambuilding kan dus makkelijk de schakel vormen tussen Forming en de volgende fase: Storming.

#Storming (Bestorming): Naar mate de teamleden langer met elkaar werken zullen ze meer met elkaar in discussie gaan over de structuur van de groep. Ze beschouwen elkaar echter nog steeds als individuen. Deze gesprekken zijn vaak emotioneel en vormen ook een strijd voor om positie en status in de groep. Er bestaat weerstand tegen (zelf-)opgeworpen groepsleiders. Kenmerken:

 • Gebrek aan samenhang,
 • Subjectiviteit,
 • Verborgen agenda's,
 • Conflicten,
 • Confrontatie,
 • Vluchtigheid,
 • Wrok,
 • Woede,
 • Inconsistentie,
 • Falen.

Muziek verbroedert. Biedt samenhang en bevordert een gemeenschappelijke taal. Het is geen tovermiddel om alle hier genoemde kenmerken te adresseren, maar wel om dezse te mitigeren of kan een weg er omheen bieden. Al oefenend op een nieuw instrument, komen de verhalen los en worden ervaringien uitgewisseld. De focus ligt in eerste instantie nog bij de eigen prestatie, maar parallellen worden ontdekt en wederzijds begrip ontstaat.

#Norming (Normering): Het wij-gevoel begint te komen. Samenwerking krijgt vorm en er ontstaat meer begrip voor elkaars standpunten. Er ontstaat een gedeeld begrippenkader. Impliciete of expliciete spelregels over hoe het doel te bereiken krijgen vorm. Kenmerken:

 • Het vragen van prestaties,
 • Herziening / verduidelijking doelstellingen,
 • Wijzigen / bevestigen van rollen,
 • Bespreken van riskante kwesties,
 • Assertiviteit,
 • Luisteren,
 • Betreden van nieuw terrein,
 • Identificeren van sterke en zwakke punten.

Als het eigen instrument is ingestudeerd, wordt de band gevormd. De lijnen komen samen en een eerste gevoel van "het geheelis meer dan de som der delen" onstaat. Er groeit vertrouwen dat het team iets neer kan zetten.

#Performing (Uitvoeren): Het team werkt in een open en vertrouwde sfeer. Het teamleden zijn flexibel en non-competitief. Het bereiken van conclusies en het implementeren van oplossingen voor het probleem. Kenmerken:

 • Creativiteit,
 • Initiatief,
 • Flexibiliteit,
 • Open relaties,
 • Trots,
 • De zorg voor mensen,
 • Leren,
 • Vertrouwen,
 • Een hoge moraal,
 • Succes, etc.

Het ingestudeerde nummer wordt uitgevoerd. Of dit nu een studio-opname, een live optreden voor directe collega's of een 'publiek' optreden (bij voorbeeld voor het gehele bedrijf of voor familieleden is. Het team heeft als band opgetreden en dit is hoe dan ook een succes. Met recht mag het team trots zijn.

#Adjourning (Verdagen): Als het project eindigt, wordt het team ontbonden. De performance wordt geëvalueerd. De overdracht wordt gepland en uitgevoerd en de bijdragen van de teamleden worden erkend.

Natuurlijk gaan we samen een borrel drinken. De CD-opname of de video wordt nagestuurd en eventueel is er de mogelijkheid om een terugkomdag te organiseren, of de opname (evt na vertoning aan de collega's) uit te reiken aan het team. De band wordt ontbonden en wie weet worden andere teams hierdoor geïnspireerd.

Teamontwikkelingsfases volgens Tuckman: Forming - Storming - Norming - Performing - Adjourning